Werknemers

EU-onderdanen (+ Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland uitgezonderd Kroaten)

Zij hebben geen arbeidskaart nodig.

Niet-EU-onderdanen

Zij hebben een arbeidskaart nodig alvorens naar België te mogen komen. Er zijn drie verschillende kaarten: arbeidskaart A, B en C.

Arbeidskaart B

Deze kaart is een jaar geldig en beperkt tot de werkgever die de aanvraag heeft gedaan. Een werknemer mag dus niet zelf een arbeidskaart aanvragen. Het is altijd de werkgever die dit moet aanvragen bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Aan de aanvraag moet een inlichtingenformulier toegevoegd worden dat door de burgemeester van de gemeente waarin hij/zij woont moet worden ingevuld en gelegaliseerd (d.i. de handtekening van de aanvrager authentiek verklaren). De werkgever moet bewijzen dat er op de Belgische arbeidsmarkt geen Belgische kandidaten of onderdanen van een EU-land beschikbaar zijn die aan de arbeidskwalificaties voldoen. Eens de werkvergunning aanvaard wordt, ontvangt de werknemer een arbeidskaart van het type B.

De documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen, vindt u hier.

Arbeidskaart A

Indien de werknemer sociale bijdragen in België betaalt, dan kan hij/zij zelf een arbeidskaart A aanvragen: deze blijft voor onbepaalde duur geldig, voor alle beroepen in België. De aanvrager moet wel vier ononderbroken verblijfsjaren met een arbeidskaart B binnen tien jaar legaal verblijf kunnen bewijzen. Opgepast:  bepaalde arbeidssituaties tellen niet mee om een arbeidskaart A te bekomen, zelfs als ze gedekt worden door een arbeidskaart B (bijv. gedetacheerde werknemers, hoogopgeleid personeel, stagiaires, …).

Meer informatie over de arbeidskaart A vindt u hier.

Arbeidskaart C

De arbeidskaart C is bedoeld voor specifieke categorieën van buitenlandse onderdanen, die slechts tijdelijk in België verblijven of een onzeker verblijfsrecht hebben.

De arbeidskaart C geldt voor alle beroepen (in loondienst) maar voor een beperkte periode (maximum een jaar).

Hierbij enkele voorbeelden:

  • Buitenlanders die in België mogen verblijven om medische redenen, in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980
  • De echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen (onder 18 jaar) van een diplomaat of een consul, en de echtgenoot of geregistreerde partner van andere houders van een bijzondere verblijfstitel. Dit geldt alleen voor de houders uit landen waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst gesloten heeft (bijv. de Verenigde Staten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Kroatië, Peru, Chili).
  • Personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in België te studeren en die ingeschreven zijn bij een Belgische onderwijsinstelling, voor arbeidsprestaties buiten de schoolvakanties. Buitenlandse studenten mogen met een arbeidskaart C maximaal twintig uur per week werken buiten de schoolvakanties, voor zover hun werk te combineren valt met hun studies

Meer info
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/permis-c

Vrijstellingen

Sommige categorieën vreemdelingen worden volledig vrijgesteld van de verplichting in het bezit te moeten zijn van een arbeidskaart, o.m. :

  • vreemdelingen in het bezit van een verblijfsvergunning
  • vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht in België
  • personen die tewerkgesteld worden door een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
  • onderzoekers met een doctoraatstitel die in het kader van een beurs fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verrichten aan een Belgische universiteit voor een periode van maximaal 3 jaar

Voor meer informatie, klik hier.

Nuttig adres

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie, Cel Arbeidskaarten, Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel, tel : 02 204 13 99.

Loketten " Arbeidskaarten"  open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
Kijk zeker ook eens op hun website

Neem contact op met onze helpdesk : 02/ 280 00 80