Wat is een regionale vertegenwoordiging?

Brussel telt vandaag meer dan 300 vertegenwoordigingen van regionale en lokale autoriteiten bij de Europese Unie. Zij zijn het best te vergelijken met kleine ambassades, maar beschikken niet over een officieel statuut.

Geschiedenis

Een aantal van deze regionale vertegenwoordigingen, zoals de meeste Duitse Länder, hebben een indrukwekkende infrastructuur en uitgebreide diensten. De eerste regionale kantoren verschenen in 1984 toen zowel Duitse Länder als de Britse lokale autoriteiten beseften dat het nuttig kon zijn zich in Brussel te laten vertegenwoordigen. De  bureaus zijn geënt op verschillende modellen. De Duitsers handelden vanuit een politiek oogpunt (de vertegenwoordiging van de geïnstitutionaliseerde regio’s), terwijl de Britten vooral op zoek waren naar financiële middelen uit de structuurfondsen. De Britse bureaus vertegenwoordigen immers lokale overheden die over weinig bevoegdheden en middelen beschikken en op zoek zijn naar financiële middelen, vaak in partnerschap met privé-instellingen. Over het algemeen hebben de meeste regionale vertegenwoordigingen zich laten inspireren door het Duitse model, hoewel de Britse manier van werken onmiskenbaar ook invloed uitoefent.

Vandaag

De verschillende vertegenwoordigingen hebben een eigen structuur die in belangrijke mate het institutionele model van het thuisland weerspiegelt. Hoewel het informele organen zijn, worden ze door de Unie erkend als gesprekspartners. De formele vertegenwoordiging van regionale en lokale autoriteiten gebeurd door het Comité van de Regio’s (www.cor.europa.eu ). Maar verschillende Europese regio’s hebben er echter voor gekozen om hiernaast ook in Brussel aanwezig te zijn met een eigen kantoor.

De positie van het Brussel Gewest is enigszins apart. De werking en het takenpakket van het Europe.Brussels Liaison Office is niet vergelijkbaar met die van andere regionale vertegenwoordigingen. Europe.Brussels houdt zich helemaal niet bezig met belangen- vertegenwoordiging op Europees niveau. 

De huidige Belgische staatsstructuur kent belangrijke bevoegdheden toe aan de drie Belgische gewesten. Het betreft bevoegdheden die beïnvloed kunnen worden door de Europese wetgeving. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft daarom eigen vertegenwoordigers bij de Europese Unie (Wetstraat 61-63, 1040 Brussel, Tel 02 233 03 02, Fax 02 280 04 40).

Meer weten?