Regionaal attest

Regionale en stedelijke vertegenwoordigingen hebben tot op heden geen juridisch statuut en beschikken bijgevolg niet over dezelfde voorrechten en immuniteiten als nationale vertegenwoordigingen.

Wat is het regionaal attest?

Om hun aanwezigheid op Brussels grondgebied te officialiseren én om de administratieve contacten met gemeentelijke en regionale overheden alsook met alle andere gesprekspartners op Brusselse bodem (banken, telefoonmaatschappijen) te vergemakkelijken werd in 1991 het “regionaal attest” gecreëerd.  Het attest maakt het makkelijker om een huurcontract, een telefoonaansluiting, een bankrekening, etc  te hebben op naam van de vertegenwoordiging in plaats van op naam van de directeur.

De Minister van Externe Betrekkingen van de Brusselse Regering verstrekt dit attest jaarlijks aan de officiële vertegenwoordigingen van steden, regio’s en andere vertegenwoordigingsorganen met een publiek statuut. Het erkent het kantoor als de officiële vertegenwoordiger van een overheid of een entiteit met een publiek statuut. Attesten worden nooit verstrekt aan entiteiten die commerciële doeleinden nastreven.

Hoe aanvragen?

Om het attest te bekomen volstaat het dat de hoogste regionale of stedelijke overheid een officieel schrijven richt aan de Heer Guy Vanhengel, Minister bevoegd voor begroting, financiën en externe betrekkingen, Kunstlaan 9, 1210 Brussel.

In de aanvraag moet vermeld worden waar de vertegenwoordiging gevestigd zal zijn (adres, telefoon, fax, e-mail, website) evenals de naam van de directeur die werd benoemd om ze te leiden. Andere documenten, zoals de statuten, mission statement, oprichtingsakte, eventuele parlementaire stukken dienen bij het verzoek te worden gevoegd.

De aanvraag wordt door de Minister voor onderzoek overgemaakt aan het Europe.Brussels Liaison Office. Mits positief gevolg wordt door het Europe.Brussels Liaison Office een attest opgemaakt dat door de Minister ondertekend wordt.

Vertegenwoordigingen die het attest ontvangen worden automatisch opgenomen op de lijst van officiële regionale en stedelijke vertegenwoordigingen op de website van het Europe.Brussels Liaison Office (adressenbestand) en in het bijhorende excel-bestand.

Meer weten?

Lees dan het artikel 'Juridisch statuut van de regionale vertegenwoordigingen in Brussel' van Professor Bart De Schutter (2005).