Opdracht

Het Europe.Brussels Liaison Office (Europe.Brussels) werd opgericht in 1991 door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In juni 2011 vierde Europe.Brussels haar 20ste verjaardag. De foto's van ons verjaardagsfeest kan je hier bekijken.

Europe.Brussels streeft een dubbele doelstelling na: enerzijds het imago van Brussel als Europese hoofdstad en als zetel van de voornaamste Europese instellingen promoten en anderzijds de inwoners bewust maken van het belang van de Europese roeping van hun Gewest.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, voert Europe.Brussels volgende opdrachten uit : 

  • Het gastvrije karakter van Brussel als Europese hoofdstad onderstrepen, door administratieve hulp aan te bieden aan mensen die zich in het Gewest komen vestigen voor hun werk bij Europese en internationale instellingen. 
  • Structurele oplossingen zoeken voor problemen waarmee diezelfde personen en organisaties geconfronteerd worden door de betrokken federale, gewestelijke en gemeentelijke instellingen samen te brengen en hen in te lichten.
  • Uitwisselingen tussen Europeanen en Brusselaars aanmoedigen en alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Europeanen die in Brussel wonen zich "Brusselaars" voelen en de Brusselaars zich "Europeanen" voelen.
  • De burgers vertrouwd maken met de Europese gedachte en hen inzicht verschaffen in het belang van Brussel als hoofdstad van Europa. Dit doen we door het opzetten van sensibiliseringscampagnes voor jongeren, het organiseren van debatten en door deel te nemen aan evenementen die Europa dichter bij de burger trachten te brengen, zoals de Opendeurdagen van de Europese instellingen.
  • De actieve deelname van Europeanen aan het Brusselse socio-culturele leven stimuleren, hun betrokkenheid bij lokale activiteiten versterken en hen aanmoedigen deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
  • De Vertegenwoordigingsbureaus van de Europese regio’s en steden verwelkomen en hen bijstaan bij hun inplanting in Brussel. 
  • Steun verlenen aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij elk initiatief dat tot doel heeft de Europese roeping van Brussel in de verf te zetten