Onderwijsnetten

Het Belgisch onderwijs is onderverdeeld in verschillende onderwijsnetten:

  • Gemeenschapsonderwijs is georganiseerd door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Het gemeenschapsonderwijs is neutraal: dit wil zeggen dat de religieuze, filosofische of ideologische overtuiging van de ouders en de leerlingen gerespecteerd moet worden.
  • Het gesubsidieerd officieel onderwijs is georganiseerd door de steden, gemeenten of provincies.
  • Het gesubsidieerd vrij onderwijs is het onderwijs dat op privé-initiatief georganiseerd wordt. Het vrij onderwijs bestaat uit confessionele of godsdienstgebonden scholen, waarvan de katholieke scholen de grootste groep uitmaken. Er zijn ook protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische scholen mogelijk. Daarnaast zijn er ook vrije niet-confessionele scholen: dit zijn o.a. scholen met een welbepaalde pedagogische aanpak (de “methodescholen”), zoals de Steiner- en Freinetscholen.
  • Een klein aantal scholen in Vlaanderen is niet erkend door de overheid. Dit zijn privéscholen. Zij worden niet gefinancierd of gesubsidieerd door de overheid. De Europese en internationale scholen behoren tot deze categorie. Privéscholen die de inspectie van de Belgische overheid aanvaarden, leveren diploma's af die gelijkwaardig zijn aan de diploma’s van het vrije en officiële net.

Brussel is een tweetalige stad. Je vindt hier zowel Franstalige als Nederlandstalige scholen.

  • Meer weten over het Nederlandstalig onderwijs?

Voor algemene informatie, kijk op www.ond.vlaanderen.be of bel de Vlaamse Infolijn op 1700.  Voor info over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, kijk op www.onderwijsinbrussel.be of bel 02 563 04 50. De dienst Onderwijs van je gemeente geeft je informatie over de gemeentescholen.

  • Meer weten over het Franstalig onderwijs?

Op www.enseignement.be vind je alle algemene informatie terug over het lager, secundair en hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap. Op www.ecoles.cfwb.be vind je een overzicht van alle Franstalige scholen. De dienst onderwijs van je gemeente geeft je informatie over de gemeentescholen.

Andere nuttige websites: www.siep.be (Service d’Information des Etudes et Professions), www.cediep.be (Centre de Documentation et d'Information sur les Etudes et les Professions), www.inforjeunes-bxl.be.

  • Meer weten over het internationaal onderwijs?

Informatie over de Europese scholen vind je op www.eursc.eu.
Een overzicht van alle internationale scholen in Brussel en daarbuiten vind je op www.xpats.com (Kijk bij “Community” onder “Schools Directory”).
Algemene informatie over internationaal onderwijs www.ecis.org.