FAQ

• Ik heb de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie. Mag ik deelnemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in België?
Ja zeker!  U moet zich enkel inschrijven op de kiezerlijst van de gemeente waar u woont

• Over welke documenten moet ik beschikken om mij bij de gemeente in te schrijven?
Een document dat uw identiteit aantoont, een bewijs van inkomsten en een bewijs van ziekteverzekering.

• Moet ik bij verhuis binnen de Belgische grenzen opnieuw de hele gemeentelijke inschrijvingsprocedure  doorlopen ?
Neen. U moet zich enkel aanmelden bij uw nieuwe gemeente die uw dossier verder zal afhandelen.

• Waar kan ik een bewijs van 'goed gedrag en zeden' verkrijgen ?
Bij de politie van uw gemeente of bij het consulaat van het land waar u verbleef voor u naar België kwam.

• Dien ik mijn rijbewijs in te ruilen ?
Neen, sedert 1 juli 1996 is dit niet meer nodig indien u over een rijbewijs beschikt dat afgeleverd werd door een lidstaat van de Europese Unie.

• Moet ik mijn huurcontract laten registreren ? Waar en waarom ?
De registratie van het huurcontract is een verplicht. Deze registratie moet binnen de 2 maanden na ondertekening van het huurcontract plaatsvinden. Sinds 1 januari 2007 is de eigenaar alleen verantwoordelijk voor de registratie van het huurcontract. Eigenaars die niet de moeite nemen het huurcontract te laten registreren binnen de voorgeschreven termijn, kunnen voor voldongen feiten geplaatst worden: huurders hebben dan immers het recht de woning te verlaten wanneer ze maar willen, zonder opzegperiode en zonder onkosten te betalen!
 
• Ik ben ambtenaar bij een van de Europese instellingen. Moet ik de Gewestbelasting te betalen ?
Ja. Ieder gezinshoofd dat een hoofdverblijf of een tweede verblijf heeft binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet deze belasting betalen (89,90 € per jaar).

•  Is mijn huurcontract wel in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ?
In geval van twijfel raadpleegt u best Europe.Brussels : Tel. 280.00.80. U vindt hier echter reeds een modelcontract dat heel wat van uw problemen kan oplossen.

• Moeten samenwoners twee maal de gewestbelasting betalen?
Neen, maar ze moeten wel verklaren dat ze een paar vormen bij hun personeelsdienst of bij de gemeentelijke administratie wanneer ze zich laten inschrijven