Vorming gemeentepersoneel

Gemeenteambtenaren op vorming in het Europees Parlement

Het Europees Parlement zette tussen 14 en 19 november 2011 haar deuren open voor de Brusselse gemeenteambtenaren van de dienst bevolking en burgerlijke stand. Ze namen er deel aan vormingsdagen toegespitst op het onthaal van Europese burgers in de Brusselse Gemeenten. Het Europe.Brussels Liaison Office organiseert elke twee jaar een dergelijke vorming, met steun van het Bureau voor België van het Europees Parlement. Het onthaal van burgers uit alle hoeken van de Europese Unie vraagt immers heel wat extra kennis.

Wanneer Europeanen zich in Brussel komen vestigen, vormen de gemeenteambtenaren vaak hun eerste contact met de stad. Het administratieve onthaal van deze Europeanen is een complexe en steeds wijzigende materie, zeker na de uitbreiding.  Om de gemeenteambtenaren goed voor te bereiden op deze taak, organiseert het Europe.Brussels Liaison Office een vorming met ervaringsdeskundigen die steeds een ander thema toelichten. De sprekers zijn afkomstig van de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse zaken en het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid.

Dankzij deze vorming wil het Europe.Brussels Liaison Office niet alleen het imago van de Brusselse gemeenten bij de Europeanen verbeteren, maar ook de gemeenteambtenaren meer inzicht verschaffen in de werking van de Europese instellingen. Ook zij hebben vaak een vertekend beeld van de mastodont “Europa”. De vorming vormt eveneens een ideale gelegenheid voor de ambtenaren om met hun collega’s uit andere gemeenten en uit de Europese instellingen van gedachten te wisselen. Net als de voorbije jaren hebben reeds meer dan 400 gemeenteambtenaren zich ingeschreven voor de vorming, die een voormiddag in beslag neemt.

Om te vermijden dat de personeelsleden van de diensten bevolking en burgerlijke stand gelijktijdig afwezig zouden zijn, wordt de vorming gespreid over 4 voormiddagen waarin telkens hetzelfde programma behandeld wordt.

Hier vindt u het gedetailleerde programma.